Nákupný košík
je prázdny
Nákupný košík

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK. Zadávateľ zákazky: PACK Trade, spol. s r.o.; Názov zákazky: Stolová vodorovná vyvrtávačka s príslušenstvom; Stručný opis zákazky: Predmetom dodania je stolová vodorovná vyvrtávačka s príslušenstvom podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č.1 Kúpnej Zmluvy.; Lehota na predkladanie ponúk: do 27.06.2019, 10:00 hod. Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu nájdete na: http://voarchiv.eu/files/330-1149ca0e0f/. V prípade ak link nefungule, prosím skopírujte link a vložte skopírovaný text do prehliadača.


Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na: http://voarchiv.eu/files/330-1149ca0e0f/

Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu nájdete na: http://voarchiv.eu/files/330-1149ca0e0f/

Zoradiť podľa: Ceny Názvu

Táto kategória neobsahuje žiadne produkty